• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Utvalde kulturlandskap

Informasjon 2016:

Utvalde kulturlandskap i jordbruket er ei forvaltingsordning oppretta i 2009, under Statens Landbruksforvaltning (SLF), og i samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren. 22 område fordelt på alle fylka i landet har fått denne statusen. For å bli eit utvald kulturlandskap må området ha særleg høge verdiar knytt til landskap, naturmangfald og kulturarv.

For kvart område er det gjennomført kartleggingar, og utarbeidd ein forvaltingsplan. Elles er ordninga er basert på friviljugheit. Reint praktisk er dette ordna gjennom avtaler mellom Fylkesmannen, området og den enkelte brukar. Etter søknad om tilskott til investeringstiltak, eller utarbeidde skjøtselsplanar kan brukaren inngå avtale om tilskott til bygningstiltak, gjerding, rydding, beite og slått. I Nordherad er det sidan ordninga kom i stand inngått eit 40-tal avtalar om investeringstiltak og 15 avtalar om drift og skjøtsel.

For bistand med søknader, skjøtselsplanar og rapportering kontakt prosjektsekretær: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., mobnr. 911 61 458

Kontaktpersonar:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Fylkesmannen i Oppland - landbruksavdelinga, mobnr. 996 14 716

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Gudbrandsdalsmusea - bygningsrådgjevar, mobnr. 456 05 347

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Landbruskontoret i Sel og Vågå - næringsutvikling, mobnr. 909 40 529 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Nordheradsprosjektet, mobnr. 991 05 570

 

Lenker:

SLF - Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Nordherad

Fylkesmannen i Oppland

 

Rapportar:

Årsrapport 2013 - Fylkesmannen i Oppland

Forvaltningsplan for Nordherad, 2010

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. 

Kulturminner i nasjonalt verdifulle kulturlandskap_Nordherad