• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Naturen

nordherad 110420 lindalen 026Naturen i Nordherad har eit rikt mangfald av naturypar, artar og landskap. Området er særleg kjenneteikna av tørt klima, og med ein kalkrik berggrunn. Kulturlandskapet som er utvikla under mange hundre år. Naturlandskapet spenner frå 463 m.o.h. ved Vågåvatnet til høgfjell med Skaihø på 1590 m.o.h.

I Nordherad finn ein alle dei fire hjortedyra: elg, hjort, rådyr og villrein.

Ved Hellelykkja er det ein lokalitet med utvald naturtype slåttemark

 

Det er tre verneområder i Nordherad (lenker til faktaark):

 

Her er det lenker til ulike lokalitetar med verdifulle naturtypar. (Lenkene er avhengig av at karttenesta Naturbase køyrer normalt)

Lokalitet Naturtype
Svartberget Kalkrike område i fjellet
Søre Liasætre  Naturbeitemark 
Nordheringsfjellet  Kalkrike område i fjellet 
Trolldalskampen  Sørvende berg og rasmarker 
Sandvikje  Beiteskog 
Kvitule-Langruste  Artsrik vegskant 
Øvre Kleive  Naturbeitemark 
Nedre Kleive Naturbeitemark 
Grevruste  Naturbeitemark 
Grev  Hagemark 
Nordherad  Naturbeitemark 
Aabakken  Hagemark 
Ulvsbustugu  Naturbeitemark 
Gjelbakken sørvest Naturbeitemark 
Veslsætre-Arnestugu  Naturbeitemark 
Uppigard Berge nord  Hagemark 
Moshuset Naturbeitemark 
Mo  Naturbeitemark 
Bergehaugen aust  Naturbeitemark 
Bergehaugen  Naturbeitemark 
Nermo Naturbeitemark 
Nedre Nordheradsveg  Artsrik vegskant 
Tjønnflaten-Holshaugen  Naturbeitemark 
Hågån  Naturbeitemark 
Sande  Naturbeitemark 
Nigard Bergje  Naturbeitemark 
Sande sørvest  Naturbeitemark 
Bjørkheim  Hagemark 
Sygard Sandnes nord  Hagemark 
Sygard Sandnes  Hagemark 
Uppigard Bergje sør  Hagemark 
Valbjør Naturbeitemark
Valbjør sørvest  Naturbeitemark 
Valbjør nordaust Naturbeitemark
Uppigard Visdal Naturbeitemark
Uppigard Visdal søraust Naturbeitemark
Nordigard Viste søraust Naturbeitemark
Nordigard Viste nordaust Naturbeitemark
Nordigard Viste nord Naturbeitemark
Nigard Visdal nord Naturbeitemark
Nigard Visdal aust Naturbeitemark
Nigard Visdal sør Naturbeitemark
Klevahaugen  Naturbeitemark 
Nordigard Valde nord Naturbeitemark
Nordigard Valde aust Naturbeitemark
Fjellheim  Naturbeitemark 
Uppigard Kvarberg Naturbeitemark
Uppigard Kvarberg søraust Naturbeitemark
Uppigard Kvarberg nord Naturbeitemark
Nedre Valbjørslykkja Naturbeitemark 
Brennhaug  Naturbeitemark 
Fjellbu Hagemark
Spelmannshaugen Naturbeitemark
Strinde vest Naturbeitemark
Strinde sørvest Naturbeitemark
Helle sør Naturbeitemark
Helle aust Naturbeitemark
Helle nordvest Naturbeitemark
Helle sørvest Naturbeitemark
Helle nord for Hellelykkja Naturbeitemark
Helle vest for Hellelykkja Naturbeitemark
Helle-Fellese-Lye Naturbeitemark
Fellese sør Naturbeitemark
Fellese nordvest Naturbeitemark
Fellese nord for Strinde Naturbeitemark
Fellese nordvest for Strinde Naturbeitemark
Uppigard Viste aust Naturbeitemark
Uppigard Viste søraust Naturbeitemark
Rydland Hagemark
Lye aust Hagemark 
Lye nordvest Naturbeitemark
Tingsvaslette Naturbeitemark
Brattland Hagemark
Hellelykkja Slåttemark
Hellelykkja sør Naturbeitemark
Vang Hagemark

 

 

 

I fyrste omgang legg vi ut eit nokre faggrapportar: