• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Landbruk

Image00005(Av Einar Hårstad)

Det er 49 landbrukseigendommar i Nordherad. Dagens jordbruksdrift omfattar i hovudsak husdyrhald med mest storfe og småfe. Pr i dag er det 34 gardsbruk med husdyr. Samla jordbruksareal utgjer om lag 5 000 daa og ca. 3000 av dette er dyrka. Det er tre setergrender innanfor området. Dei fleste gardane har setrar ved Lemonsjøen eller i Sjodalen/Griningsdalen.