• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Årsmøte og evalueringsmøte 2016 - protokoll og foto

Foto hus HorsbergPå Midtli, 14. mars 2016, vart det halde årsmøte og evalueringsmøte for Nordheradsprosjektet.

Stig Horsberg viste bilete med effekten av ulike tiltak i åra 2011 - 2015: Nordherad 2011 - 2015 - foto av Stig Horsberg 

Vidare så presenterte Stig Horsberg utkast til fovaltningsplan for Nordherad. Du finn kopi av denne på fylkesmannen si heimeside... 

Protokoll frå årsmøtet er lagt ut her...

 

Sæterlyu, Trælviksætre. Foto: Halvor Dalen