• image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Velkomen

Velkomen til nettstaden for Nordherad, grenda på nordsida av Vågåvatnet. Her er det eit svært aktivt lags- og dugnadsmiljø, utvald kulturlandskap, nytt bustadfelt og aukande folketal. Sjå deg om på nettstaden, eller ta ein tur til Nordherad!

 

Grendakveld / ope møte - torsdag 20.04.17

Torsdag 20. april kl 19.00 På Midtli For å få innspel til det nye kulturminneprosjektet som skal ende opp i ein heilheitleg plan for formidling og tilrettelegging av kulturarven/kulturminna i grenda. Prosjektet skal blant anna sjå på skilting og…

Infoskriv og søknadsskjema - Nordheradsprosjektet 2017

Fristen for å søkje om tiltak er sett til 15. mai 2017. Søknad skal sendast til Trond Stensby, Brennslettvegen 6, 2680 Vågå, eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. . Infoskriv og søknadsskjema er lagt ut her: Infoskriv 2017 Søknadsskjema 2017 word…

Styremøte Nordherad grendalag, Midtli 30.03.2017

Styret i Nordherad grendalag har hatt møte 30.03.17, og m.a. drøfta varmepumpe i kjellaren, ordning med vask og fest m.m. Referat frå møtet er lagt ut her...

Nordheradsprosjektet – evaluerings- og årsmøte 15.03.2017

Nordheradsprosjektet hadde evalueringsmøte og årsmøte onsdag 15. mars 2017. Du finn protokoll og oppsummering av planar og tiltak her...

Nordherad grendelag har hatt årsmøte

Nordherad grendelag hadde årsmøte 09.03.2017. Du finn protokoll, nye vedtekter og over sikt over styret her...

Årsmøte for Nordheradsprosjektet og orienterings-/evalueringsmøte for utvald kulturlandskap

Styret kallar inn til årsmøte og evalueringsmøte. Onsdag 15. mars kl. 19.00 på Midtli. Innkallinga er lagt ved nedanfor Beitelaget i grenda ønskjer å setje opp sperregjerde for å hindre storfe i å koma ned i «heimrasten». Eit slikt gjerde vil endra…

Innkalling til årsmøte i Nordherad grendelag

Styret kallar inn til årsmøte i Nordherad Grendalag blir halde torsdag 9. mars kl. 19.30 på Midtli. Aktuelle dokument er lenka opp nedanfor: Innkalling Årsmelding Rekneskap Aktivitetsplan
Foto hus Horsberg

Styringsmøte Utvald kulturlandskap (UKL) 14.12.16

Onsdag 14.12.16 var det halde eit møte om siste års og neste års drift av ordninga med utvalde kulturlandskap i Nordherad. Referat frå møtet følgjer vedlagd. 161214_møte_UKL_ref_rev.pdf
Image00018

Informasjon om skjøtsel, tiltak og tilskott 2016

Vedlagd følgjer informasjon om søknad om tilskott og avtalarsom gjeld skjøtselsplanar tiltak på bygningar og anlegg mindre driftsmessige tiltak næringstiltak i Nordheradsprosjektet for 2016. Informasjon_frå_Nordheradsprosjektet_2016.pdf…
Elgjakt11 002

Nordherad grunneigarlag elg/hjortjakt 2016-18

Nordeherad grunneigarlag lyser ut elg- og hjortejakt for perioden 2016-18. Jakta er delt i to felt: eit med elg- og hjortejakt for tre år eit med hjortejakt for eit år av gongen. Kontaktperson er Iva Hidemstrædet. Du finn ei meir detaljert utlysing…
Image00001

Nordherad grendelag - referat frå styremøte 18.04.16

Styret i Nordherad grendelag har hatt møte 18.04.16. Du finn referat frå møtet her...
Foto hus Horsberg

Årsmøte og evalueringsmøte 2016 - protokoll og foto

På Midtli, 14. mars 2016, vart det halde årsmøte og evalueringsmøte for Nordheradsprosjektet. Stig Horsberg viste bilete med effekten av ulike tiltak i åra 2011 - 2015: Nordherad 2011 - 2015 - foto av Stig Horsberg Vidare så presenterte Stig…
Image00007

Diverse referat og meldingar - grendelaget og sanitetsforeininga

Under menyen til Nordherad grendelag og Nordherad sanitetsforening er det lagt ut referat og årsmeldingar.
Image00017

Årsmøte/evalueringsmøte Nordheradsprosjektet 14.03.16

ÅRSMØTE FOR NORDHERADSPROSJEKTETogORIENTERINGS-/EVALUERINGSMØTE FOR UTVALD KULTURLANDSKAP Måndag 14. mars kl. 19.00på Midtli.De vil blant anna få vite meir om eit kulturminne-/formidlingsprosjekt i samarbeid med GudbrandsdalsmuseaDei som vil sjå kva…
20151117 204912

Klubbrom på Midtli

Medlemmene i Jutuln har arbeidd hardt det siste året. I fjor sommar var dei med på å vøle ulvegrava slik at det den kan synast fram for framandfolk att. Mange av medlemmene har hatt klubbrom på Midtli som fellesprosjekt. Nesten alle tysdagar i haust…